Reklamacje

 

Reklamacje jakościowe

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczenia produktów bez wad.

W przypadku stwierdzania niezgodności towaru z umową, kupujący może złożyć reklamację.

Reklamacje można składać w dowolnej formie m.in. na e-mail: sklep@islodycze.pltelefonicznie: +48 693 645 102

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko Kupującego, adres e-mail, adres do korespondencji, datę i numer Zamówienia, dowód zakupu Produktów i przyczynę reklamacji.

 

Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu

Reklamacje te będą rozpatrywane na podstawie protokołu reklamacyjnego spisanego w obecności doręczyciela. Przy odbiorze przesyłki należy uważnie ją obejrzeć z zewnątrz i w przypadku wszelkich widocznych uszkodzeń, wgnieceń lub zawilgoconego kartonu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić protokół szkody podpisany przez doręczyciela.

 

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od momentu doręczenia do Sprzedającego.

 

Copyright © iSlodycze.pl