Pomoc - Zwroty

Zwroty zakupionych towarów są przyjmowane tylko pod warunkiem, że produkty posiadają oryginalne opakowanie, są kompletne i nie są rozpieczętowane, paczka jest prawidłowo zabezpieczona przed uszkodzeniami mechanicznymi, do zwrotu dołączony jest dowód zakupu oraz Oświadczenie o odstąpieniu od umowy. ​

Zgodnie z obowiązującą ustawą z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w Ustawie, jak np. bezpośredni koszt przesyłki zwrotu.

Zwroty należy dostarczyć zwracany produkt na adres:
Czekoladowy Sklep

Lubartowska 62

20-094 Lublin

tel. 81 747 31 42

 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Jesteście Państwo zobowiązani zwrócić towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym powiadomiliście nas o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na powyższy adres przed upływem tego terminu.